Üzletviteli tanácsadás

Minden szervezet életében többször is előfordul olyan helyzet, amikor a mennyiségi növekedés minőségi változásokat követel meg.

Az ilyen esetekben a fennmaradás, a fejlődési lehetőségek megmaradása a tét. A működési folyamatok kézben tartása, állandó javítása, illetve újjáalakítása, valamint a folyamatokra alapozott szervezeti és irányítási szerkezetek megteremtése nagyban segítheti a fellépő helyzet hatékony kezelését, valamint negatív kihatásának és kockázatának csökkentését.

Az üzletviteli tanácsadás az ügyfél folyamatainak, tevékenységeinek átvilágítását, megismerését, ezt követő elemzését, valamint átalakítását, optimalizálását jelenti.

Tapasztalatunk révén az erőteljes növekedésből adódó lehetséges negatív hatások megelőzésében a folyamatok újragondolásával, és a meglévő gyakorlat átvilágításával, azok optimalizálásával tudunk segítséget nyújtani. Ez lehetőséget teremt arra, hogy a stratégiai célkitűzések figyelembe vételével, olyan megvalósítást célzó program alakuljon ki, melynek eredményes bevezetése az átalakulás esetleges negatív hatásait legkisebb mértékűre csökkentse.

A változtatások megvalósítását végző program sikerének egyik fő záloga az átmenet minél teljesebb levezénylése. A programmenedzsment változáskezelési módszereinket alkalmazva, hatásos eszközöket vagyunk képesek a végrehajtás szolgálatába állítani.

Főbb tevékenységeink:

Üzletviteli folyamatok áttekintése, dokumentálása.
A meglévő állapot feltérképezésének eredményeként hiteles kép alakul ki ügyfelünk üzleti céljairól és az ezt támogató folyamatokról.

Célkoncepció kialakítása
Az ismert folyamatok elemzése, a célrendszer felállítása, és az új, megújított, valamint optimalizált folyamatok és módszerek kidolgozására kerül sor.

Bevezetés megtervezése
A bevezetés programszerű megközelítését tartjuk a legcélravezetőbbnek, mivel az átfogóan kezeli a helyzetet, és az elért eredmény mérését is magában foglalja.

Változáskezelési támogatása
A szolgáltatás magában foglalja a változáskezelési terv kidolgozását, annak megvalósításában való folyamatos tanácsadást, vagy egy változáskezelési iroda felállítását és működtetését.

Stratégiai tanácsadás
Stratégiai tanácsadási szolgáltatásunkat a stratégia-alkotó vezetői workshopokkal kezdjük.
Szervezet- és folyamatfejlesztés
Szolgáltatásunkat ajánljuk azon szervezeteknek, ahol elvárás a hatékonyság és az eredményesség, ahol a menedzsment eltökélt a vállalat stratégia mentén történő fejlesztésében.
Vezető támogatás
A felsővezetői tanácsadási szolgáltatás célja az egyéni vezetői teljesítmény növelése.