Módszertani képzések

A képzésen a résztvevők megismerkednek a projektmenedzsment módszertani ismeretekkel, és a projektek vezetése során hasznos segédeszközként szolgáló technikákkal, módszerekkel.

A képzést elvégző hallgatók képessé válnak különböző komplexitású projektek önálló vezetésére a módszertani ismeretek és készségek birtokában.

A képzés fontos alkotóeleme a csapatépítés is, a programokon való közös részvétel tovább javítja az összhangot, a közös nyelv kialakulását és az együttműködési készséget a résztvevő munkatársak között.

A tematika egy kiválasztott tanfolyami projekt köré épül, melyet a résztvevők két csoportra osztva fognak a képzés alatt végrehajtani. Így lehetőségük nyílik a projektvezetés számos elemét és technikáját gyakorolni a tréning során.

A képzés a tapasztalati tanulás módszerére épít, tehát a résztvevők, akik aktív szereplői, alkotói a tréningnek, az elvégzett gyakorlatokon keresztül, a “saját bőrükön” tanulják meg a folyamatközpontú projekt megközelítést és az alkalmazható módszereket, technikákat.

Képzési típusaink

„A sikeres gyakorlati projektmenedzsment”

3 napos módszertani alaptréning

mely rendelkezik az IPMA nemzetközi projektmenedzsment szövetség tréning minősítésével

 

Fő témakörök:
 • Projektmenedzsment alapfogalmak, módszertanok
 • Projektindítás
 • Csoportos döntéshozatali technikák, Nominális Csoportmódszer
 • Csapatépítés: kezdeti projekt-team felállítása
 • Csapatépítés: szerepkörök és személyiségtípusok
 • Projekt célrendszere
 • Érintettek (stakeholder) elemzés
 • Projekttervezés: PBS, WBS, projektterv elkészítése
 • Kockázatkezelés
 • Projekt Alapító Okirat
 • Projekt megvalósítás
 • Változáskezelés
 • Projektkontroll
 • Önérvényesítés és projektmarketing
 • A döntéshozatal rejtett csapdái
 • Konfliktusok kezelése
 • Projekt motivációs rendszere
 • Projektzárás
Oktatási módszerek:

Képzéseinket 2 tréner segítségével végezzük. Az elmélet és gyakorlatok váltakozása megkívánja, hogy a kiscsoportos foglalkozások során egy-egy csoporttal egy-egy tréner foglalkozzon. Az oktatás során alkalmazott módszerek igen változatosak, melyeket az alábbi lista tartalmaz:

 • előadások;
 • megbeszélések;
 • esettanulmányok;
 • gyakorlatok;
 • kiscsoportos munkák;
 • résztvevők bemutatói,
 • egyéb interaktív tréning módszerek.

Olyan szakembereknek

ajánljuk,

akiknek jelenlegi vagy tervezett jövőbeli feladataik között szerepel

kis vagy közepes projektek vezetése,

esetleg nagyobb projektek al-projektjeinek vagy munkacsoportjainak vezetése. Ajánlott a képzésen való részvétel olyan szakembereknek is, akik egyéb szerepkörben gyakran dolgoznak projektekben, és/vagy érdeklődnek a projektmenedzsment tudás iránt.

„Projektmenedzsment haladó szinten”

3 napos módszertani haladó szintű tréning

Fő témakörök:
 • Projektazonosítás haladó szinten
  • Igénykezelés portfoliókörnyezetben
  • Projektazonosítás – SWOT
  • Business Case – üzleti határok kezelése
 • Projektszervezetekről haladó szinten
  • Személyiségjellemzők kezelése a projektekben
  • Projektszponzor feladatai
  • Projektcsapat összeállítása
 • Projekttervezés haladó szinten
  • WBS
  • Költségtervezés
  • Kockázatkezelés kiterjesztése
  • Kommunikációs terv
 • Projektmegvalósítás haladó szinten
  • Minőségmenedzsment a gyakorlatban
  • Projekt kontroll feladatok, EVA
  • Döntési csapdák
  • PMO (Project Management Office)
 • Projektzárás haladó szinten
  • Business Case visszamérése
  • Benefit menedzsment
  • További projektlehetőségek kiaknázása, tudásbázis építése
  • Projektmenedzserek fejlődése, minősítési rendszerek
Oktatási módszerek:

Képzéseinket 2 tréner segítségével végezzük. Az elmélet és gyakorlatok váltakozása megkívánja, hogy a kiscsoportos foglalkozások során egy-egy csoporttal egy-egy tréner foglalkozzon. Az oktatás során alkalmazott módszerek igen változatosak, melyeket az alábbi lista tartalmaz:

 • előadások;
 • megbeszélések;
 • esettanulmányok;
 • gyakorlatok;
 • kiscsoportos munkák;
 • résztvevők bemutatói,
 • egyéb interaktív tréning módszerek.

A haladó tréning olyan új tudásterületekkel, technikákkal, gyakorlatokkal egészíti ki az alaptréningen megszerzett ismereteket, amelyek alapján a képzésen résztvevő szakemberek a jövőben képesek lesznek

nagyobb és összetettebb

projektek önálló vezetésére.

ajánljuk,

Szenior projektvezetőknek;

Projektvezetőknek;

Egyéb projektszereplőknek.

„Projektmenedzsment mesterkurzus”

Különböző hosszúságú, speciális módszertani kurzusok

Fő témakörök:
 • Projekt előkészítése és indítása
  • Integrációmenedzsment
  • Projekt előkészítése és indítása
  • Csapatépítés, környezetelemzés
  • Terjedelem meghatározás
 • Idő-ütemtervezés
  • Többszintű tervezés
  • Becslések
  • Bizonytalanságok kezelése
  • Időütemezés
  • Mérföldkő és erőforrásterv
 • Kiegészítő tervek
  • Költségvetés kialakítása
  • Kommunikáció tervezése
  • Kockázatelemzés
  • Minőség tervezése
  • Beszerzés tervezése
  • PAO, szerződések
 • Megvalósítás vezetése
  • Projektcsapat vezetése, motiválása
  • Belső és ügyfél-kommunikáció
  • Feladatkiadás
  • Nyitott kérdések kezelése
  • Beszerzések irányítása
  • Szerződések kezelése
 • Projektfelügyelet és –kontrolling
  • Jelentési rendszer
  • Költség kontroll
  • Idő kontroll
  • Kockázat kontroll
  • Minőség kontroll
  • Változáskezelés
  • Dokumentum kontroll
  • Terv-tény összehasonlítás
 • Projektek együttműködése
  • Projektek portfolióban vagy programban
  • Kapcsolódó projektek kezelése
  • Stratégiai célokkal való kapcsolat
  • Projektkultúra és a szervezeti környezet menedzselése
Oktatási módszerek:

Az egyes konzultációs alkalmak felépítése a következő:

 • Visszacsatolás az előző alkalomra (témakörre): kérdések, tapasztalatok
 • A mesterkurzus témájául kiválasztott 2 mintaprojekt adott napi témakör szerinti elemzése a trénerek által
 • A vizsgált projektekben alkalmazható megoldási lehetőségek közös feltárása, és a legjobb megoldás kiválasztása
 • Adott témakörhöz tartozó elméleti háttér, gyakorlati tapasztalatok, és a trénerek saját példái
 • Projektmenedzsmentet támogató informatikai eszközök adott témakörhöz tartozó használati lehetőségei
 • Kérdések és válaszok az aznapi témakörben
 • Bármely további projektmenedzsment témakörhöz kapcsolódó kérdés, tapasztalat megvitatása
 • Következő alkalom, témakör felvezetése, feladatok kiadása

Elméleti ismeretekkel, és projekttapasztalatokkal rendelkező, gyakorló projektvezetőknek

ajánljuk!

Az elérendő cél a gyakorló projektvezetők elméleti tudásbázisának, és gyakorlati eszköztárának kibővítése, tapasztalatok kicserélése, ezáltal a projektvezetői kompetenciák mesterszintre emelése.

Bevezetés az agilis projektvezetésbe

Egynapos alaptréning

Fő témakörök:
 • Projektmenedzsment alapfogalmak
 • Életciklus modellek
 • Agilis alapok
 • Agilis értékek, elvek
 • Lean, Kanban, Scrum
 • Agilis szerepek
 • Prediktív és agilis megközelítések összevetése
 • Életciklus modellek előnyei, hátrányai
 • Agilis szerződésmenedzsment
 • Szerződés jellemzők
 • Szerződéses lehetőségek
 • Hibrid megközelítés
 • Hibrid lehetőségek
Oktatási módszerek:

Képzéseinket 2 tréner segítségével végezzük. Az elmélet és gyakorlatok váltakozása megkívánja, hogy a kiscsoportos foglalkozások során egy-egy csoporttal egy-egy tréner foglalkozzon. Az oktatás során alkalmazott módszerek igen változatosak, melyeket az alábbi lista tartalmaz:

 • előadások;
 • megbeszélések;
 • gyakorlatok;
 • kiscsoportos munkák;
 • egyéb interaktív tréning módszerek.

Olyan szakembereknek

ajánljuk,

akik szeretnék megérteni az agilis megközelítés hatékonyságnövelő hatását, alkalmazhatóságát, előnyeit és esetleges korlátait.

  Kérdezzen a szakértőnktől

  Szűcs Éva

  Vezető tanácsadó / Tréner

  PMP-Logo

  PMP minősítéssel rendelkező projektmenedzser, mérnök-közgazdász, a projektmenedzsment kultúra fejlesztési szolgáltatáscsomagunk szakértője, a képzési terület felelőse.

  Kapcsolódó referenciáink