Értékeink

Társaságunknál kiemelt fontosságú értékeinknek tekintjük az alábbiakat.
Minőségpolitikánk
Ügyfeleink üzleti igényeit felülmúló, kiemelkedő minőségi színvonalú szolgáltatás nyújtása, megbízható partnerkapcsolatok kialakítása és fenntartása, dolgozóinknak biztos munkahely, szakmai fejlődés és anyagi megbecsülés nyújtása, a minőség iránti átfogó elkötelezettség a cég minden tevékenységében.Cégfilozófiánk
Célunk, hogy kapcsolataink során a kölcsönös bizalom, a szakmai hozzáértés domináljon. Célunk továbbá, hogy tevékenységünk révén partnereink, ügyfeleink működési hatékonysága és ezáltal üzleti sikerei növekedjenek. Az Expertive a hosszú távú, mindenki számára előnyös kapcsolatok kiépítésében és folyamatos fenntartásában hisz. Fontosnak tartjuk, hogy az elért eredmények igazi csapatmunkán alapuljanak és lehetőség szerint újra felhasználhatók legyenek.Etikai kódexünk alapelvei
Megbízhatóság, kölcsönös bizalom;
Az ügyfél érdekeinek előtérbe helyezése
(üzletét ismerve és értve, ahhoz alkalmazkodva);
Az üzleti információk bizalmas kezelése;
Az ügyfél valós érdekeit szolgáló munkák szakszerű és magas szintű elvégzése, szakmailag megalapozott, célszerű ajánlások, tanácsok nyújtása;
Valódi érték teremtése.
Környezet-
tudatosságunk
Cégünk az üzleti célok elérése és a minőségi munkavégzés mellett a környezet megóvására is fokozott hangsúlyt helyez. A szervezet minden szintjén felelősséget vállalunk környezetünk védelméért, a fenntartható fejlődés megvalósításáért. Amellett, hogy a környezetvédelmi jogszabályokat betartjuk, törekszünk a környezetszennyezés megelőzésére és környezeti teljesítményünk folyamatos javítására is, az anyag és az energiafelhasználást folyamatosan optimalizáljuk, hogy kevesebb szennyező anyagot kibocsátva kíméljük környezetünket.