Vizsgarendszer kialakítása, vizsgáztatás

A vizsgarendszer működtetésének célja a vállalatnál a projektmenedzsmentben meglévő szakértelmek és tapasztalatok rendszerbe foglalása és elismerése, a projektek sikeres megvalósítási arányának, a projektvezetői tevékenység hatékonyságának emelése, valamint a projektvezetők részére karrierlehetőség biztosítása. A vizsgarendszer egyúttal keretrendszert is nyújt, amely biztosítja a vállalatnál az adott feladatokhoz megfelelő szintű, kompetens projekt munkatársak kiválasztását.

Ajánljuk mindazon cégeknek, intézményeknek, illetve ezeken belüli szervezeti egységeknek, akik számára fontos a projektmenedzsment kultúra továbbfejlesztése, és gyakorló projektmenedzserei hatékonyabb támogatása.

A vizsga során összetett elvárási és értékelési szempontrendszer alapján kerül sor a projektmenedzserek személyes szaktudásának és egyéni teljesítményének mérésére.

A vizsga az alábbi területeket méri:

  • Projektmenedzsment szakmai ismeretek, és ezek gyakorlati alkalmazásának képessége, szintje
  • Kiegészítő menedzsment ismeretek (motiváció, konfliktuskezelés, stb.)
  • Személyes attitűd (ambíciók, eredményorientáltság, stb.)

A vállalati projektkultúra fejlesztésében a minősített projektvezetők által hozzáadott szemlélet és a gyakorlati ismeretek komoly erőforrást jelentenek.

A belső vizsgarendszer költséghatékony megoldást kínál a projektvezetők nagyobb létszámú csoportjának egységes mérésére, és a projektvezetői kategóriákba történő megalapozott besorolására. Így biztosítja azt is, hogy a Megrendelő különböző típusú, méretű, komplexitású és kockázati szintű – vagyis különböző projektosztályokba tartozó – projektjeihez a megfelelő elméleti tudással és gyakorlati tapasztalattal rendelkező projektvezető kerüljön hozzárendelésre. Ez pedig nagyban megnöveli a projektek hatékony megvalósításának valószínűségét.

Kérdezzen a szakértőnktől

Szűcs Éva

Vezető tanácsadó / Tréner

PMP-Logo

PMP minősítéssel rendelkező projektmenedzser, mérnök-közgazdász, a projektmenedzsment kultúra fejlesztési szolgáltatáscsomagunk szakértője, a képzési terület felelőse.

Kapcsolódó referenciáink