Projektmenedzsment-kultúra fejlesztés

Egy, a 2000-es évek elejétől 2016-ig tartó, több tízezer európai és amerikai projektet érintő felmérés eredményei alapján a projektek több mint 70%-a túllépte az eredetileg meghatározott befejezési határidőt, közel 60%-uk meghaladta a tervezett költségvetést, és több mint 40%-uk esetében lépett fel váratlanul jelentős akadály. (Forrás: The CHAOS Manifesto © 2016; The Standish Group International, Inc.)

Amennyiben az Ön vállalatánál is rendszeresek a jóváhagyott határidőn és költségkereten túl megvalósuló projektek, vagy esetleg gyakori, hogy a projektek eredménytermékei nem valósítják meg az eredeti célkitűzéseket, itt az idő, hogy változtasson!

Tapasztalatunk szerint a hasonló helyzetek érdemi javítását a projektkultúra általános emelése hozhatja meg.

Egy társaság projektmenedzsment kultúrája a program- és projektmenedzsment módszertanának, a szervezetének, a szabályozásainak és az azt támogató informatikai eszköznek a koherenciája, amit a megfelelő szintű tudásátadással vesz birtokba és alkalmaz.

Több mint 20 éves PM tapasztalatunkra alapozva alakítottuk ki a projektmenedzsment-kultúra fejlesztést szolgáló innovatív, azonnal alkalmazható megoldásainkat, amelyeket egységes módszertani keretben foglaltunk össze.

Tanácsadóink a módszertan alapján távlati fejlesztési tervet készítenek ügyfeleink számára projektjeik hatékonyságának és sikerességének növeléséhez.

Projektkultúra felmérése
A projektkultúra fejlesztés kiinduló lépéseként a Megrendelővel közösen felmérjük a projektmenedzsment kultúra aktuális gyakorlatát és érettségét, amiből fejlesztési javaslatokat fogalmazunk meg.
Folyamatok, módszertan és szabályozás kialakítása
Akár üzleti folyamat kialakításáról, akár üzleti folyamatok optimalizálásáról van szó, tanácsadóink a legjobb gyakorlatot követve megoldást nyújtanak az adott iparági és társasági környezet specifikumait maximálisan figyelembe véve.
Módszertani füzetek kialakítása
Megbízóinknak olyan praktikus, kézbe vehető, könnyen használható kiadványt készítünk társasági szabályzatból vagy módszertanból, ami gyakorlatias útmutatóul szolgál a projektekben résztvevők számára.
PM szervezet felállítása, működés támogatása
A projektek sikeres megvalósítását nagyban elősegíti a működési környezetre szabott, hatékony PM-szervezet (PMO) felállítása, szolgáltatásainak és kapcsolódásainak pontos meghatározása.
Portfólió menedzsment bevezetése
A portfólió-menedzsment a korszerű vezetői módszerek nélkülözhetetlen eleme. Támogatja a vállalati stratégia hatékony megvalósulását, folyamatos kontrollt, beavatkozási lehetőséget biztosít a vezetésnek.